תנאי שימוש


רכישת מוצרים:

כל רכישה ניתנת לביטול תוך 14 יום מיום עשיית העסקה ועד יומיים ( 2 ימי עסקים) קודם למועד תחילת השירות.

רכישת שירותים וכרטיסים לאירועים:

כל רכישה ניתנת לביטול תוך 14 יום מיום עשיית העסקה ועד יומיים ( 2 ימי עסקים) קודם למועד תחילת השירות. הרכישה כוללת פיקדון על סך 50% מעלות השירות על מנת לשריין מקום. הפיקדון על השירות אשר בגובה 50% מעלות השירות לא יוחזר בעת ביטול.

במידה וביטלת פחות מ2 ימי עסקים קודם לתחילת השירות, לא יהיו החזרים כספיים כלל למעט מקרי קיצון*.


*מקרי קיצון: מוות/מחלה קשה אישית או במשפחה, טיסה דחופה לחו"ל לצורכי עסקים. הוכחות ידרשו.