יום 25- תחביבים וניליים בקינק

השאלה היום היא:  האם התחביבים הוניליים שלך משתלבים בקינק שלך? 

הכיצד? 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.